Kraftig vind gjer kampen mot flammane vanskeleg i Cape Town