Ukrainas president har bede om å få snakke med Putin