Minst 61 vådeskot frå politifolk dei siste fem åra