15,4 prosent er registrerte arbeidssøkjarar hos Nav