Permittert luftfartspersonell kan jobbe i helsesektoren