Avis: Johnson banar veg for eit val mellom folket og politikarane