Ruter innfører maksgrense – merkjer sete du kan sitje på