Nato blir venta å trekkje seg ut av Afghanistan saman med USA