KS sluttar seg til kritikken til koronakommisjonen mot regjeringa