Minst 25 drepne i sjølvmordsangrep på skule i Kabul