2.000 ledige oljejobbar i Rogaland – må hente folk i utlandet