Regjeringa ber næringslivet vurdere konsekvensane av handel med Iran