VG: – Finn ikkje grunnlag for at reporter har fabrikkert utsegn