Over 30 land fordømmer den kinesiske behandlinga av minoritetar