foto
På Tonsåsen opererte ein skipatrulje av sterkt motiverte frivillige soldatar. Patruljen angreip tyskarane ved fleire høve i Begnadalen. Foto: Frå boka

Unge vestlandsmenn i kamp for ferdrelandet

I aprildagane 1940 melde opp mot 7.000 modige vestlendingar seg til krigsteneste for fedrelandet. Målet var å kaste tyskarane på sjøen att, men berre etter få veker med dels harde kampar måtte dei innsjå at motstandaren var for sterk og at nederlaget ikkje var til å unngå.