Ropstad erkjenner «store utfordringar» i barnevernet