Areal og eigedom vedtok å gje utbyggar dispensasjon