Biskop uroa over planar om fiskeoppdrett ved Selja

foto