Offentleg tilsette stiller klare krav om høgare reallønn