Utanlandske arbeidstakarar får kompensasjonsordning