Helsedirektoratet undersøker om ein igjen kan besøke eldre på sjukeheim