Påsketilbod på matvarer bidrog til prisfall i mars