Reuters: Journalistdrapet på Malta vart betalte med 150.000 euro