Tone fann steinøks frå yngre steinalder i Kjølsdalen