Tone fann steinøks frå yngre steinalder i Kjølsdalen

foto