Røde Kors har kartlagt kvardagen til fattige barn – fryktar sosial krise