Hadde bedriftsbesøk av dei nytilflytta flyktningane

foto