Omsett eigedomar for over 47 millionar kroner

foto