Spesialgruppa til politiet fann ikkje ricin i Gloppen

foto