Krevjande økonomisk situasjon: – Prosjekt bør settast på vent

foto