Gav finansministeren klar melding om å byggje skipstunnelen