Widerøe får tildelt fleire anbodsutsette ruter frå april neste år