Kinn har høgare netto lånegjeld per innbyggjar enn Stad kommune