Vindkraftproduksjon opp og straumeksport ned i førre veke