Belgia stadfestar første tilfelle av ny koronavariant i Europa