Nye mektige personar stiller som presidentkandidatar i Libya