Russlands forsvarsdepartement erkjenner å ha øydelagt satellitt