Uvurderlege gjenstandar øydelagde etter omfattande skadeverk i Fjære kyrkje i Grimstad