Formannskapet i Tromsø utset innføring av koronapass