Sivilombodsmannen: Alvorlege funn ved Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen