EMA anslår at blodpropp er biverknad hos 1 av 100.000 som får AstraZeneca-vaksinen