Statsministeren orienterer onsdag om den gradvise gjenopninga av samfunnet