Solbergs første trinn i gjenopninga dempa av dårleg vaksinenytt