Den tyske, austerrikske og polske delen av Thomas Cook har søkt om konkursvern