Utdanningsdirektør ville ikkje tilrådd skulestenging med det ein veit no