"Det å stemple noen som uvitende er en hersketeknikk og ikke lokalpolitikere verdig"

foto