Regjeringa foreslår nytt regelverk for utlevering av flypassasjerinformasjon