Lan Marie Berg vil la fotoboksar gi bøter til dei som køyrer på raudt lys