Rekordmange koronapasientar på sjukehuset i Hammerfest – stansar nye innleggingar