Telenors marknadsføring av mobilkjøps-ordning blir endra etter klage