Ekstra betalingsutsetjing på studielånet blir ført vidare